Aktuellt

2021 06 29

Har du tänkt köpa Bifor inför invintringen i höst? Mats Andersson, Biredskap i Böle har haft bästa priset flera år i rad. Erik Hedman hänvisar också till honom. För beställning av Bifor,  använd mailadress: snabbmat3@gmail.com
Räkna med 1,5 hink Bifor/bisamhälle. Beställ före lördag 10/7 för att du säkert ska få leverans i tid = första veckan i augusti.

Mats Andersson kommer att delta vid ramtvättardagen 1 augusti med välfylld bil. För att vara säker på att du ska få det du behöver – ring Mats och beställ så levererar han grejerna under ramtvättardagen. Tel 070 675 81 45

Föreningen har möjlighet att erhålla en så kallad COOP-kupa gratis. Detta om någon medlem kan ta på sig att sköta den och medverka vid ett tillfälle på COOP affär och sälja honungen från kupan. Detta generar inkomst till föreningen och förstås goodwill. Du som tycker detta känns intressant – ta kontakt med Agne Johansson för mer information.

Varroa
Kom ihåg att kolla varroakoncentrationen i dina kupor så att du kan ta beslut om eventuell bekämpning efter slutskattningen i augusti.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2021 05 20

Styrelsen har köpt in en vaxsmältare som tar 10 ramar åt gången. Den finns att låna kostnadsfritt för betalande medlemmar, två dygn åt gången.
Boka via Margareta och Agne, hämta i slungrummet och lämna tillbaka den dit, väl rengjord.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2020 06 25

Information från bitillsynen
Hej alla biodlare inom Bodens kommun.

Från bitillsynen vill vi börja med att tacka alla engagerade biodlare som initial ställt upp och hjälpt till med att sätta i varroagaller, leverera nedfallsprover, behandlat med myrsyra och lämnat in nedfallsprover igen för avläsning. Tack vare er har vi kunnat arbeta relativt snabbt för att få fram hur omfattande spridningen är. Fram till dags datum har vi läst av cirka 45-50 st nedfallsprover med hjälp av rödspritsmetoden och fortfarande har vi kvar ca 15-20 prover att läsa av. Vi har gjort vissa fynd och smittzonerna syns på kartan.

Bitillsynen vidhåller fortfarande att det är högst olämpligt att flytta samhällen inom kommunen just nu fram tills vi får en bättre bild av smittspridningen. Dessutom är nu möjligheten att flytta samhällen begränsat då man aldrig får flytta bin från en smittförklarad zon 1 till en angränsande zon 2. Dom små röda prickarna är uppställningsplatser och dom stora röda cirklarna är smittförklarade zoner (3 km radie från smittad bigård). Det kan också vara så att man har sina egna bin inom en röd zon men att vi inte har hittat några fynd inom det område som man har sina bin. Exempel på sådana områden är Sävast och Trångfors/Heden. Därför är flytt av samhällen högst olämpligt denna sommar.

Det arbete som bitillsynen utför just nu är ren smittspårning, en scanning, vilket framledes kommer att övergå till att var och en av Bodens biodlare måste ha en egen kontroll över sina samhällen oavsett om man har angrepp av varroakvalster eller ej. Vi påminner om att varje biodlare har skyldighet att meddela bitillsynen om man misstänker att man har en bisjukdom.

Behandlar man inte samhället mot varroakvalstret så kommer samhället så småningom att dö. Så har man inte stoppat i ett varrogaller, gör det omedelbart.

Bitillsynen har inte hunnit kontakta alla odlare ännu men vi kommer försöka kontrollera så många som möjligt under sommaren. Har man inte blivit kontaktad av bitillsynen ännu så samla ihop nedfallet i ett kuvert när gallret har legat i samhället i ca 14 dagar och kontakta någon av oss för avläsning. Kontrollera alla era samhällen.

Tanken är att vi under årets ramtvättardag den 26 juli kommer att hålla en kurs i hur man läser av nedfallet med hjälp av rödspritsmetoden. Hur enkelt som helst….

Åter igen…mycket tack för hjälpen!
Med vänlig hälsning

Kalle Olofsson 072-7232376
Mattias Häggkvist 070-6577834

Karta

———————————————————————————————————————-

2020 05 28

Varroa  är konstaterad i samhälle från bigården i Trångfors. Efter styrelsemötet 27 maj där våra bitillsyningsmän Kalle Olofsson och Mattias Häggkvist deltog har vi  följande anvisningar:
* Anmäl omgående uppställningsplats av dina samhällen till Länsstyrelsen om du inte har gjort det tidigare.
* Flytta inga bin för närvarande.
* Undvik att låta bina svärma. Ge utrymme i kupan.
* Lägg in varroagaller i dina samhällen nu. Du som inte har egna varroagaller kan ta kontakt med Kalle som har galler för utlåning.
Efter  10-14 dagar: kontakta Kalle eller Mattias för besiktning av nedfall och utifrån nedfallsresultatet ev myrsyrebehandling.
Se till att du har wettexdukar och myrsyra hemma för eventuell behandling. Myrsyra kan hämtas hos Kalle.
Telefonnummer till bitillsyningsmännen:
o Kalle Olofsson                          072-723 23 76
o Mattias Häggkvist                   070-657 78 34
Om du inte får tag på dem genom att ringa – skicka SMS.

Mer information kommer om hur vi går vidare efter genomförd inventering och behandling.
Bigårdsträffen i juni är inställd pga Coronapandemin.
Ramtvättardagen kommer att genomföras enligt plan 26 juli.