Honungsbedömning

Du som är medlem kan få din honung bedömd av föreningens honungsbedömningskommitté. Detta ger dig bland annat möjlighet att använda SBR Biodlarnas etikett.

Honung. foto Margareta Johansson

Lämna in:
* En burk honung i glas eller livsmedelsgodkänd plast och med nytt lock.
Nettovikt 350 g, 500 g eller 700 g. Förpackningen ska uppfylla kraven i ”Säker honung”, biodlarnas nationella branschriktlinjer.
* Protokoll på genomförd Bihusesyn – utan namnuppgifter.
* Ifyllt Honungsbedömningskort – biodlarens del

Lämna honung och dokument till föreningens sekreterare
Margareta Johansson, Vitmossevägen 21 i Boden
Telefon 070 52 650 45

Önskar du få honung från fjolåret bedömd lämnar du in den senast 31 maj.
Honung från innevarande säsong lämnar du in senast 15 september.

Läs gärna igenom Honungsbedömningsreglementet på biodlarna.se