Slungning

Du som betalande föreningsmedlem har möjlighet att använda föreningens slunga som under tiden 10 – 22 augusti finns i kyrkstugornas servicebyggnad, damernas omklädningsrum/dusch. Den motordrivna slungan har föreningen köpt för miljöstipendiepengarna vi fick 2017. I rummet finns tillgång till varmt och kallt vatten, avtäckningsställning, avtäckningsgaffel, dubbel metallsil m m och städutrustning.

Du kan boka slungrummet högst ett dygn. Kostnaden är f o m år 2022 100 kr per dygn.

Bokar och hämtar nyckel gör du via Margareta Johansson,
tel/sms 070 52 650 45

Betalar gör du genom att sätta in pengarna på Bodenföreningens konto:
Bankgiro 741-2125.