Slungning

Du som föreningsmedlem har möjlighet att använda vår slunga som finns i slungrummet i källaren i Medborgarskolans lokaler på Pontonjärvägen 7B. Den motordrivna slungan har föreningen köpt för miljöstipendiepengarna vi fick 2017. I rummet finns tillgång till varmt och kallt vatten, bänkar för avtäckning m m och städutrustning. Återstår att ordna någon form av värmeskåp, men tills vidare fungerar det att hålla värmen uppe med kupévärmare eller element.

Du kan boka slungrummet högst tre dygn i taget.
Kostnaden är 225 kr per dygn.

Den gamla handvevade slungan kan du också boka. Finns i förrådet för hemtransport.  Här gäller också högst tre dygn.
Kostnaden är 75 kr per dygn.

Bokar och hämtar nyckel gör du som medlem via Margareta Johansson,
tel/sms 070 52 650 45

Betalar gör du genom att sätta in pengarna på Bodenföreningens konto:
Bankgiro 741-2125.