Bisvärm

Bisvärm. Foto Margareta Johansson

Att svärma är binas naturliga sätt att föröka sig och bilda nya samhällen. Det gör de oftast i slutet av juni månad här i norr. Drottningen tillsammans med ungefär hälften av samhällets bin flyger iväg. De sätter sig i en buske eller i ett träd i en stor klunga. Spejarbin skickas ut för att hitta ny boplats. Tiden det tar att hitta ny boplats kan variera från någon timme upp till fler dagar. Ofta hittar bina ett ihåligt träd, en skorsten eller liknande där svärmen kan bosätta sig.

Bisvärm. Foto Margareta Johansson
Fångad bisvärm. Foto Margareta Johansson

Har du fått en bisvärm på tomten?
Bina är viktiga nyttodjur och behöver tas om hand så de inte skadas. Ta snarast kontakt med närmaste biodlare eller någon i styrelsen för biodlarföreningen så får du hjälp att bli av med svärmen.  Den måste hämtas innan bina bosätter sig permanent. När svärmen hittat en permanent boplats kan den inte tas bort av biodlare.

Alternativ:
Svärmtelefonen är en automatisk tjänst som hjälper dig att hitta en biodlare i ditt område som anmält sig som svärmfångare. Har du upptäckt en svärm så ringer du telefonnumret. Du uppmanas då att knappa in postnumret där svärmen befinner sig. Tjänsten kopplar dig vidare till en ansvarig i ditt område.
Numret till svärmtelefonen: 0766-86 07 01