Utbildning

Nybörjarkurs 2019. Foto Maud Jacobson

Bodens biodlarförening bedriver utbildning för nybörjare likväl som förkovring och utveckling för mer erfarna biodlare.
Nybörjarkursen som omfattar 10 tillfällen innehåller både teori och praktiska moment. En viktig grund för dig som funderar på att starta med biodling!

Under våren 2023 arrangeras tyvärr ingen nybörjarkurs p g a lokalbrist och för lågt antal intresserade.

Har du funderingar kring utbildning, förslag på kortare eller längre kurser inom biodling?
Ta kontakt med någon i styrelsen.

Praktisk bikunskap 2017.
Foto Maud Jakobson