Föreningsbigård

Föreningen arrenderar en bit mark av kommunen i Trångfors. Där finns möjlighet för den som inte har egen mark att ha ett par bisamhällen, eventuellt fler. Årshyra för två kupor är 150 kronor.

Läs regelverket för föreningsbigården.