Styrelse och funktionärer

Ordförande:  Agne Johansson            070 316 11 93
Kassör:            Bert-Erik Andersson    070 690 85 61
Sekreterare: Margareta Johansson   070 52 650 45
Ledamot:       Berit Andersson             070 318 10 83
Ledamot:       Algot Heikki                    072-571 58 63
Ledamot:       Carl-Göran Olofsson     072 723 23 76
Ledamot:       Stefan Andersson
Får du inte svar på telefonen – skicka sms!

Bigård Trångfors:  Agne Johansson
Webb:                    Margareta Johansson
Utbildning:         Berit Andersson – ansv, Maud Jakobson, Agne Johansson
Bitillsyningsman och sjukdomsansvarig:    Carl-Göran Olofsson

Revisorer:
Maud Jakobson och Sara Kågebjer

Valberedning:
Louise Andersson och Mattias Häggkvist

Honungsbedömningskommitté:
Berit Andersson, Lena Dahlqvist och Maud Jakobson