Styrelse och funktionärer

Ordförande:  Patrik Nimenius            073 360 81 01
Kassör:            Helen Boman                 070 533 97 87
Sekreterare: Margareta Johansson   070 52 650 45
Vice ordf:       Jan Nilsson                     070-624 99 55
Ledamot:       Birger Nilsson                 070 273 48 55
Ledamot:       Charlotta Åström           070 590 08 48
Ledamot:       Stefan Andersson           070 686 26 02
Får du inte svar på telefonen – skicka sms!

Webb:                                        Margareta Johansson
Utbildningssamordnare: Charlotta Åström
Kursledare:                            Agne Johansson, Maud Jakobson
Bitillsyningsman och sjukdomsansvarig:    Karl-Göran Olofsson

Revisorer:
Maud Jakobson
Suppleant: Sara Kågebjer

Valberedning:
Agne Johansson

Honungsbedömningskommitté:
Berit Andersson, Maud Jakobson och Ida Nilsson